LA CIUTAT EMMIRALLADA (Ajuntament de Balaguer Lleida 2008)

Exposicions

Antigues remors de guerra
no arriben ja a la ciutat:
el riu passa,
sang clara de les venes
que ja es nodreixen
de pau i d’idees de bonança.
Embolcallada en verds, ocres, grocs
o riures de brots
primerencs,
la ciutat s’estira i s’enlaira,
es despulla a l’hivern
i s’emmiralla:
Els solcs del temps la coronen
Gran Dama de la Noguera,
mentre el Segre espurneja
la fressa de noves vides
prenyades d’història,
futur que llisca,
s’allarga i es multiplica
al mirall
d’aigües bellugadisses.

Rosario Curiel.